ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ

Slider

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY

Od 1.9.2019 jsme otevřeli 6. a 7. třídu 2. stupně základní školy. Zájemci o zápis do základní školy mohou vyplnit online přihlášku zde.

PROČ MY?

Otevíráme druhý stupeň Sportovní základní školy Človíček na Veronském náměstí. Vážíme si souhlasného stanoviska a podpory zastupitelů města, i důvěry rodičů a žáků, kteří se rozhodli s námi do toho jít.

Proč to děláme?

  • žákům se u nás líbí a nechtějí přecházet na 2. stupeň jinam a zvykat si na jiné prostředí.
  • chceme učit, naučit a nenudit.
  • chceme ukázat že radost z pohybu a zdravý životní styl lze zachovat i na 2. stupni.
  • máme koncepci, vize a představy o tak trochu jiné škole a jiném vzdělávání, kvůli kterým stojí za to všechno to snažení.

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Platbu školného prosím poukazujte na č.ú.: 2200150563/2010

STANDARD

První varianta STANDARD je určena pro ty, kteří chtějí využívat jen některé služby. Cena školného zahrnuje učebnice, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček. Kroužky lze přiobjednat individuálně dle nabídky. Cena oběda je 41 Kč pro 1.-4. třídu a 43 Kč pro 5.-9. třídu.

Školné - 24 000 Kč / 5 měsíců
Školní klub (1-2 dny v týdnu) - 1 500 Kč / 5 měsíců

Školní klub (3-5 dnů v týdnu) - 3 000 Kč / 5 měsíců

ALL INCLUSIVE

Služba ALL INCLUSIVE zahrnuje školné, učebnice, cvičebnice a pracovní sešity, počáteční pomůcky, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček, obědy, školní klub, všechny kroužky pořádané školou v době 7-17hod., kurzy plavání a lyžování, divadla, výlety (s vyjímkou dopravy a ubytování). Vzhledem ke změně bazénu tarif ALL INCLUSIVE doplácí dopravu za plavání. O vaše dítě tak bude postaráno každý den od 7 do 17 hodin a zákazník již neplatí nic navíc.

Cena 40 375,- pro 1.-4. třídu a 40 525 Kč pro 5.-9. třídu na půl roku je konečná, bez skrytých poplatků.

NÁŠ TÝM

Mgr. Petra Rybáčková

Ředitelka ZŠ a MŠ

Trenérka atletiky Človíček

vysokoškolské vzdělání Pedagogická fakulta UK, Speciální pedagogika – Český jazyk

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Evaluace v MŠ, Čtenářská gramotnost v MŠ, První pomoc – zásady a novinky v poskytování první pomoci

petra.rybackova@sportovniskoly.cz

Moje motto: „Vzdát se je horší než být poslední.“

Mgr. Barbora Maryšková

Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Přírodopis


vysokoškolské – titul Mgr. 

  

barbora.maryskova@sportovniskoly.cz

Práci s dětmi se věnuji již devátým rokem. Za dobu své praxe jsem vyučovala na prvním, druhém
stupni, i na gymnáziu. Po celou dobu jsem také vedla celou řadu kroužků pro děti na základní škole,
později také pro děti ve školce. V rámci svého úvazku jsem také pracovala jako školní zdravotník a
lyžařský instruktor. Jako lektor nabízím programy  sexualní výchově, biologii, ekologii. Mám zkušenosti ze zahraničí.
Mezi mé záliby patří vycházky a čas tráveny s dcerou, běh, kolo a práce se zvířaty.

Ing. Zuzana Brožová

Anglický jazyk, Informatika


vysokoškolské, titul Ing. 

Základy programování Python

Základy digitálního marketingu
Certifikovaný online kurz od společnosti Google v projektu digitální garáž
Kurz rozvoje osobnosti a počítačových dovedností
Metodika pro učitele anglického jazyka
Aprobace pro výuku anglického jazyka na ZŠ/SŠ
Certificate in Advanced English
Cambridge English Language Assesment
Level C1
European Computer Driving Licence Expert
ECDL Advanced (Moduly MS Word, Excel, PowerPoint a Access)
Test de français international
Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka

Po osmiletém gymnáziu jsem absolvovala Českou zemědělskou univerzitu, včetně semestrálního studia ve Francii a dvou výzkumů v zahraničí. Během zaměstnání jsem ještě dálkově vystudovala bakalářský obor Učitelství odborných předmětů, také jsem získala mezinárodní certifikát z anglického jazyka CAE a dodělala si doplňující didaktické studium anglického jazyka.
Jsem ráda, že nyní se mohu věnovat pedagogice, je to práce, kterou jsem chtěla dělat odjakživa.

Bc. Eliška Roháčková

Třídní učitel 7.třídy

Matematika, Fyzika, Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova


vysokoškolské – titul Bc. 

  

eliska.rohackova@sportovniskoly.cz

Tělem i duší jsem sportovkyně. Odmala jsem jak se říká „lítala po venku“, pak jsem začala hrát výkonnostně tenis a nakonec skončila u japonských bojových umění. Mám za sebou asi 8 let tradičního shotokan karate a už několik let se učím japonskou tradiční školu Katori shinto ryu s různými zbraněmi, hlavně s katanou. Během studia tělesné výchovy a matematiky jsem odjela na zahraniční studijní pobyt do Tokia, kde jsem se věnovala hlavně japonským bojovým sportům a uměním. Dále mám ráda přírodu. Jako účastník a později jako vedoucí na letních dětských táborech si zpříjemňuji každé prázdniny, které ještě doplňuji čundry.

Mgr. Pavla Poláková

Český jazyk, Občanská výchova


vysokoškolské – titul Mgr. 

Kurz ruského jazyka, centrum jazykové přípravy

PR a mediální komunikace Kurz anglického jazyka

Managment ve vzdělávacím systému

Vojenský výcvik, velitelství výcviku

Něco o mně:

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem vystudovala učitelství pro druhý stupeň a střední školu. Mám 15 let praxe ve školství, nejen jako učitelka, ale i jako ředitelka školy. Po celou dobu jsem vyučovala český jazyk. Později jsem si na UK doplnila vzdělání v oboru žurnalistiky a pracovala pro ministerstvo obrany, a to v oblasti mediální a krizové komunikace.
Češtinu mám velmi ráda od dětství. Jednak mne rodiče odmalička vedli ke čtení, jednak jsme na základní škole měli výbornou češtinářku. To ona mne, a to nejen jako učitelka, ale hlavně jako výjimečný člověk, ovlivnila natolik, že jsem se o všechno, co s češtinou souvisí, začala hlouběji zajímat, a že se celý můj, nejen profesní, život točí kolem jazyka a komunikace. Mým cílem je, a vždycky bylo, ukázat dětem, jak nádherným umí náš rodný jazyk být, jak se s ním dá pracovat a jak jim může ulehčit život, pokud se s ním opravdu skamarádí.
Ráda se potkávám se svými přáteli. Mezi moje koníčky patří divadlo, film, četba, cestování a dějiny 20. století.

Motto: „Cestu buď najdu, nebo udělám.“ (můj dědeček)

Mgr. Václav Ruml

Dějepis, Zeměpis

vysokoškolské – titul Mgr.

vaclav.ruml@sportovniskoly.cz

Odmala mě vystihují tři věci: Miluji pohyb, ležení v mapách a historické bádání. Každou sezónu mám motivaci osvojit si aspoň jednu novou sportovní dovednost. Teď zrovna se chystám více pokořovat lezeckou stěnu a příští rok chci zvládnout pár čtyřtisícovek v Alpách. Už teď se těším na desítky hodin strávených nad mapou plánováním tras nejen v horských končinách. Samozřejmě nelze vyjet ven bez znalosti místních lidí a tamní historie, takže už mě na poličce začínají přibývat další a další zajímavé knižní kousky. A do toho si ještě zpříjemňuji život trénováním malých dětí ať už při Gymnathlonu nebo při jiných pohybových hrách.

Mgr. Veronika Strecká

Výtvarná výchova, Pracovní činnosti

vysokoškolské – titul Mgr.

veronika_strecka@sportovniskoly.cz

Jako absolventka Trnavské univerzity se dlouhodobě pohybuji na poli galerijní edukace. Spolupracovala jsem jako lektorka s Moravskou galerií v Brně, kde jsem své znalosti z výtvarné edukace prohloubila. Nadále se podílím na utváření konceptu edukačních programů v galerijích a působím jako lektorka tvůrčích dílen pro veřejnost a školy. Mám zkušenosti s výukou výtvarné výchovy na základních, základních uměleckých a středních školách. Aktivně se věnuji fotografování, malbě, kresbě a grafice, přičemž vedu výtvarné ateliéry a grafickou dílnu. Kromě výtvarného umění jsem objevila zálibu v horolezectví a lukostřelbě.

PhDr. Martin Staněk

Informatika, Občanská výchova, výchovný poradce


vysokoškolské – titul Mgr. 

  

martin.stanek@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce. Pracuje jako učitel a výchovný poradce na základní škole a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s postižením. V roce 2018 založil s kolegy vzdělávací agenturu pro pedagogy žáky a jejich rodiče, kde poskytují nejen poradenství žákům se SVP, ale vzdělávají pedagogy i širokou veřejnost.

Profesně se zabývá vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, reedukací specifických poruch učení a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého prostředí. Ve volném čase se věnuje divadlu a herectví, vede divadelní soubor a v rámci své profese se zaměřuje na dramaterapii u žáků s kombinovaným postižením.

Mgr. Lukáš Bláža

Třídní učitel 2.třídy

Anglický jazyk, Český jazyk, Prvouka, Tělesná výchova, Vlastivěda


vysokoškolské – titul Mgr. 

UEFA A licence – fotbal, Trenér III. třídy specializace atletika, Instruktor funkčního australského tréninku, Cvičitel lyžování, Instruktor cykloturistiky 

lukas.blaza@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Odmala jsem tíhnul ke sportu. Tím mým nejoblíbenějším se stal fotbal, který celý život hraji a již několikatý rok trénuji, aktuálně hráče do 17 let na Spartě Praha. Troufám si říct, že jsem pozitivní člověk, který miluje srandu, sport, cestování a čokoládu. Na druhou stranu nesnáším nespravedlnost a negativismus. Svůj život si nedokážu představit bez mé rodiny a mých přátel. Po dokončení magisterského studia jsem odjel na více než rok a půl na Nový Zéland, kde jsem zlepšoval angličtinu a pracoval jako trenér / manažer fotbalové mládežnické akademie. S dětmi pracuji už více než 9 let a na této práci mě nejvíce baví vidět jejich pokrok, radost a úsměv.

Moje motto:
„Ničeho nelituj, život co máš je tvůj, žij a měj rád, co je.“ – Tomáš Klus

Mgr. Soňa Hurníková

Tělesná výchova, Přírodověda, Administrativa


vysokoškolské – titul Mgr. 

Sportovní masér


 

sona.hurnikova@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Jako malá jsem aktivně působila ve skautu a později jsem vedla kroužek mladých ochránců přírody. Pořádala jsem zde různé akce a letní tábory, kde jsem působila jako vedoucí. Po studiu na vysoké škole jsem určitou dobu pracovala jako učitelka na základní škole, kde jsem vyučovala převážně tělesnou výchovu a přírodopis. Po odchodu ze školství mě však práce s dětmi neopustila, věnovala jsem se výchově a vzdělávání dvou úžasných dětí na plný úvazek. Na výchově svých dětí stále sleduji, jak mé působení, výchova a názory utváří jejich osobnosti. To mě neskutečně naplňuje a baví. Ve svém volném času ráda sportuji a věnuji se kynologii. Ze sportů mám nejraději karate, cyklistiku, lyžování a agility.

Moje motto:
„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým“ – Charles Chaplin

Martina Kořínková

Školní zdravotník, administrativní pracovník


Středoškolské – diplomovaná všeobecná zdravotní sestra 

Management ve zdravotnictví, Dítě bezprostředně ohrožené na životě, Tonutí a poškození fyzikálními vlivy, Práce sestry v ambulantní péči, Trauma a triage pozitivní pacient, Správná výživa, KPCR s nácvikem

Něco o mně:
Už jako dítě jsem snila stát se zdravotní sestřičkou a zachraňovat životy. Svůj sen jsem si splnila. Dlouhá léta jsem pracovala jako zdravotní sestra v chirurgické ambulanci. Mám ráda legraci a upřímnost. Právě u dětí si vážím jejich upřímnosti, která je nejčistší a nepřekonatelná. Život s ní je mnohem krásnější a také barevnější. Děti dokážou někdy jednou větou změnit naši každodenní všední šeď na celou paletu nádherných zářivých barev.

Moje motto:
„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“

Radim Skalický

Spoluzakladatel školy a Atletiky Človíček, zřizovatel, jednatel, administrativní pracovník, údržbář, školník, zahradník, správce sítě


Vysokoškolské – titul Ing.

Něco o mně:
Programátor, pro kterého je vedení školy srdeční záležitostí. Rád vymýšlím a hledám inspiraci, čím bychom mohli školu posunout zase o kousek dál a být lepší než ostatní. Odměnou mi jsou rozesmáté děti, spokojení rodiče, kteří nás doporučují dále a samozřejmě fungující tým našich skvělých zaměstnanců.

Moje motto:
„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“ – Albert Einstein

Elektronická
žákovská kniha

JÍDELNÍČEK

Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček je vybavena vlastní moderní kuchyní splňující všechny hygienické normy.

Jelikož zdravé a kvalitní vaření pro děti v sobě zahrnuje zejména výběr vhodných surovin, vybíráme pouze čerstvé suroviny. Vaříme bez zbytečných příměsí a polotovarů.

Při vaření nepoužíváme žádné suché směsi, žádný drobivý polotovar bez vajíček a mléka s přídavkem kurkuminu. Polévky jsou vždy z masového či zeleninového vývaru bez přídavku kuchyňských polotovarů jako např. instantních bujónů plných glutamátů či populárních tekutých bujonů ve vaničkách.

Přehled alergenů

Obědy odhlašujte nově na telefonu 777678044 (nejpozděli týž den do 7:00 SMS zprávou).

FOTOGRAFIE

SOUBORY KE STAŽENÍ

Školní řád ZŠ Človíček

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka ze školy na více dní.

Žádost o přestup žáka