VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY

Aktuální informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024 – termíny

V letošním školním roce proběhne nový způsob přijímání žáků ZŠ do středních škol. Našim žákům budeme co nejvíce nápomocni.

Žáci mají možnost podat nově 3 přihlášky

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • 1) Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
  • 2) Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • 3) Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

 

Sledujte termíny:

31.1.2024              zveřejnění kritérií pro přijetí na SŠ

2.–20. 2. 2024       rodiče podají přihlášky v systému DiPSy (byl spuštěn 2.2.2024)

15.3.2024               rozeslání pozvánky k přijímacímu řízení (v systému)

12 a 15. 4.2024       jednotná přijímací zkouška z M, ČJ (čtyřleté maturitní obory)

16 a 17. 4. 2024      jednotná přijímací zkouška z M, ČJ (víceletá gymnázia)

15.3. – 23. 4.2024  období pro školní přijímací zkoušku

29. a 30. 4.2024    náhradní termíny JPZ

8.5. rozřazení uchazečů podle výsledků JZP a prioritizace

15.5. zveřejnění definitivních výsledků 1. kola

ODKAZY

Podrobné informace o přijímacím řízení na webu Cermat (stránky tvůrce testů JPZ)

Další podrobné informace o přijímacím řízení na webu Přijímačky (informační web provozovaný MŠMT)

Atlas školství – přehled středních škol a studijních oborů

Infoabsolvent – přehled středních škol a studijních oborů

DiPSy – Digitální přihlašovací systém (dostupný od 2. 2. 2024)