Kroužky

Nabídka kroužků pro první pololetí 2019/2020:

Individuální AJ – termín rezervujte zde.

Všechny kroužky jsou fixní (žák se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňuje tarif Standard i All Inclusive!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010

Stručný popis kroužků​

Španělština

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a dalším jazykem, kterým se u nás mohou děti naučit. Kroužek španělštiny se skládá z několika fází. Dítě se naučí základy tohoto krásného jazyka, bude umět pojmenovat věci kolem sebe, dokáže poděkovat i pozdravit. Výuka je vedena interaktivní formou, kde učitel kombinuje interaktivní tabuli, hry s dětmi a jiné poutavé aktivity.
V případě zájmu můžeme domluvit individuální výuku španělštiny s lektorkou.

Programování

Děti se seznámí s ovládáním počítače a základy programování. Při vytváření jednoduchých her se naučí základní principy programování, aby si samy mohly vytvářet hry v jazyce a nástroji Scratch. Podle schopností a zájmu dětí budeme zařazovat složitější techniky a postupy.

 

Judo

Cílem kroužku je seznámit děti s judem, naučit je základním judistickým dovednostem jako jsou pády, základní gymnastika a jednoduché techniky. Na kroužku se klade důraz na všestrannost a zábavné pojetí. Zároveň se děti učí na kroužku spolupracovat s kamarády, vzájemnému respektu a sebeovládání.

English club

Tento klub je určen pro děti, které mají zájem se nenásilnou formou naučit anglicky od rodilého mluvčího. Zaměřuje se především na trénink konverzace v běžných denních situacích, děti čtou anglický text, snaží se mu porozumět, následně ho vlastními slovy dokážou převyprávět. Mimo jiné spolu s anglicky mluvícím lektorem hrají různé hry, dodržují pravidla fair-play, vyrábí různé výrobky aj. Děti jsou do anglického klubu rozděleny dle úrovně jejich znalosti.

Grafika

Děti se během grafického kroužku seznámí s různými styly práce, především s prací linorytu, žáci budou pracovat s různým materiálem – např. grafický lis, barvy, váleček, rycí nástroje, špachtle apod. Děti jsou vedeni díky tomuto kroužku k soustředění, výtvarnému plánu, kázni a trpělivosti. Cílem našeho kroužku je hlavně radost z objevování a osvojování světa umění.

Anglická konverzace

Tento kroužek je určen pro děti, které mají zájem se nenásilnou formou naučit anglicky od česky mluvícího lektora. Stejně jako anglický klub se zaměřuje se především na trénink konverzace v běžných denních situacích, hraní her aj.

Atletika

Děti si vyzkouší širokou řadu atletických disciplín, zahrají mnoho pohybových her. Zároveň v této věkové kategorii se již zaměříme na techniku a rytmiku běhu. Atletické tréninky budou probíhat v případě příznivého počasí na atletickém ovále ZŠ Veronské náměstí, popř. v . V chladných měsících pak budeme využívat tělocvičnu ZŠ Veronské nám.