Kroužky

Nabídka kroužků pro první pololetí (září-leden) 2023/2024 i pro veřejnost:

 

Všechny kroužky jsou fixní (žák se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňuje tarif Standard i All Inclusive!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5ti přihlášených.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010

Sylaby Kroužky 2023/ 24

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka – Pavla Poláková

Cíl: Připravit žáky k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na střední školy Obsah: Cílené a systematické opakování učiva ZŠ v oblasti českého jazyka, jeho prohloubení a upevnění s důrazem na rutinu v gramatice, stylistice, vyjadřování, rétorice a porozumění textu. Dril v práci s testy CERMAT. Kroužek je určen výhradně žákům 9. ročníku ZŠ.

3D tisk- Karel Hrad

V tomto kroužku se děti naučí používat 3D tiskárnu ale naučí se i s programem který pomůže vytvářet svoje vlastní modely který následně tiskárna vytiskne.