Žákovský parlament

Co je žákovský parlament
 
Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy.
Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 
Aktuálně je tvořen skupinou čtyř žáků 6. – 9. třídy, zvolených na začátku školního roku.
 

Žákovský parlament

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.