Informace pro zájemce

Uvažujete o přestupu Vašeho dítěte do naší školy? Vyplňte online přihlášku zde.

Rádi se s Vámi osobně setkáme, provedeme Vás školou, ukážeme Vám materiální zázemí školy, zodpovíme Vaše otázky,  v případě zájmu můžeme vstoupit i do výuky. Vezměte s sebou i své děti. Doporučujeme také využít níže uvedené naplánované Dny otevřených dveří.

Přestup žáků na naší školu je plně v kompetenci zástupkyně ředitele školy Ing. Alice Brettové
 
 

Podmínky přestupu na ZŠ do 6. třídy

1. podání elektronické přihlášky ke studiu

2. přijímací  pohovory

  • termín pohovorů   20. 5. 2024 a 27.5. 2024  nebo dle individuální domluvy rezervace zde
  • po vyplnění Vás budeme kontaktovat s podrobnými informacemi
  • obsah pohovorů  – znalosti  z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka 
  • osobní pohovor

Na základě těchto  pohovorů rozhoduje ředitelka o přestupu a vydá příslušné rozhodnutí.

Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je i kapacita třídy.

Dny otevřených dveří ve Sportovní ZŠ Človíček:

  • 2. stupeň ZŠ – 28.11.2023 8:00 – 11:30 – již proběhlo
  • 2. stupeň ZŠ – 5.3.2024 8:00 – 11:30 – rezervace zde

Pro návštěvu školy je potřeba udělat rezervaci na konkrétní čas.

 

KONCEPCE ZŠ ČLOVÍČEK II. STUPEŇ

 

Individuální přístup k žákům:

Základem je pro nás individuální přístup, kdy učivo můžeme přizpůsobit potřebám každého jednotlivce, a to z hlediska jeho dovedností. Toto zaručujeme malým počtem žáků (max. 18) v jednotlivých třídách. Rodičům i žákům nabízíme konzultační hodiny i v online verzi.

Intenzivní výuka cizích jazyků:

V každém ročníku vyučujeme čtyři hodiny anglického jazyka týdně. V 6. třídě je součástí učebního plánu anglická konverzace s rodilým mluvčím. Vybrané předměty jsou vyučovány částečně metodou Content and Language Integrated Learning – CLIL. Nově bude již od 6. ročníku zařazena výuka dalšího cizího jazyka – německý jazyk.

Nadstandardní materiální vybavení:

Všichni žáci mají po celou dobu studia k dispozici notebook. V hodinách je možnost využít vybavení pro virtuální realitu a robotické stavebnice. V příštím školním roce bude vybavena učebna pro výuku přírodovědných předmětů.

Demokratické prostředí:

Podporujeme demokratické prostředí. Vedeme žáky ke kritickému myšlení a usilujeme o rozvoj argumentačních schopností. Usilujeme o kladné vztahy se spolužáky založené na naslouchání, diskusi, respektu a empatii. Dbáme na pozitivní přístup k inkluzi a rozmanitosti ve společnosti, učíme děti zodpovědnosti za vlastní činy.

Pestrá nabídka odpoledních aktivit:

Nabízíme široký výběr odpoledních zájmových aktivit vedených zkušenými lektory, případně školní klub, který má na druhém stupni funkci družiny. Součástí nabídky kroužků jsou také kurzy přípravy z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky na střední školy.

Sportovní aktivity:

Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V rámci vzdělávacího programu se snažíme v dětech pěstovat kladný vztah ke sportu a pohybu jako takovému. Žáci mají třikrát týdně hodinu tělesné výchovy a hodinu zdravotní tělesné výchovy. Celoroční výuku plavání na prvním stupni nahradí na druhém stupni měsíční sportovní bloky, kde si žáci vyzkoušejí bruslení, lezení, cyklistiku, beach volejbal a podobně. Každoročně v Rakousku pořádáme i lyžařský výcvik a pro žáky připravujeme různé sportovní soutěže.

Zkoušky nanečisto:

Od ledna do března 2023 budou pro zájemce připraveny ve třech termínech přijímací zkoušky nanečisto. Garanty budou zkušení pedagogové (Ing. Alice Brettová, Mgr. Pavla Poláková). Zkoušky proběhnou za stejných podmínek jako zkoušky skutečné, které se skládají z didaktického testu z českého jazyka a z matematiky. Navíc žáci i rodiče můžou získat konzultaci s pedagogem, co dále procvičovat při doučování.

Prospěchová stipendia:

Od nového školního roku mají Vaše děti možnost získat prospěchové stipendium (až 15000 Kč na pololetí). U žáků 6. třídy to bude na základě úspěšnosti ve zkouškách nanečisto, v ostatních ročnících za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích.