Informace pro zájemce

Veškeré otázky pište na petra.rybackova@sportovniskoly.cz

Od 1.9.2019 jsme otevřeli 2. stupeň základní školy v nových prostorech na Veronském náměstí v Horních Měcholupech. Zájemci o přijetí do základní školy mohou vyplnit online přihlášku zde.

Aktuálně přijímáme zájemce o 6.-9. třídu ve školním roce 2021/2022.

Akce pro zájemce

Den otevřených dveří (DOD):
 • 1. stupeň
  • 8.12.2021 – od 8:30 – 11:30
  • 1.3.2022 – od 8:30 – 11:30
 • 2.stupeň
  • 6.12.2021 – od 8:30 – 11:30
  • 11.5.2022 – od 8:30 – 11:30
  • 9.12.2021 – od 8:30 – 11:30
  • 26.4.2022 – od 8:30 – 10:30
   
Zápis:
 • 1. třída – předzápisové pohovory
  • 30. a 31.3.2022 – termín zápisu do 1.třídy si rezervujte zde.
  • 3. a 12.5.2022 – od 14:00 – 18:00 – termín zápisu do MŠ si rezervujte zde.
 
 

 

KONCEPCE ZŠ ČLOVÍČEK II. STUPEŇ

Náš vzdělávací program se jmenuje „Od sportu až ke vzdělání“. A tomu se snažíme dostát, jak jen to je možné. V našem rozvrhu jsou rozšířené hodiny tělesné výchovy, začleněny hodiny plavání a zdravotní tělesné výchovy. Děti každý podzim chodí bruslit na zimní stadion Slavie a dále mohou pokračovat na dobrovolných kurzech na zimním stadionu Icerink, kde se zdokonalují ve svých bruslařských schopnostech. Po výuce žákům nabízíme širokou škálu sportovně zaměřených kroužků a jiných volnočasových aktivit, žáci jsou také členy atletického oddílu v rámci něhož se mohou zúčastnit závodů. Každý školní rok se děti mohou přihlásit na lyžařský výcvik v rakouských Alpách. Jedná se tedy o sportovně vzdělávací koncepci školy, na kterou jsme velmi hrdí.

Velký důraz také klademe na zdravý životní styl našich žáků. Škola se pyšní vlastní zdravou vývařovnou a od příštího školního roku budeme dětem nabízet zdravé domácí svačiny. Žáci 2. stupně, kteří jsou v programu All inclusive budou mít tyto svačiny k dispozici automaticky v ceně tarifu. Jsme také zapojeni do programu Mléko a ovoce do škol, čímž také podporuje zdravý životní styl našich žáků. Radost z pohybu a zdravý životní styl, které naše žáky provází na prvním stupni, chceme zachovat i na druhém stupni.

Při práci s dětmi se řídíme heslem Alberta Einsteina: „Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista. “ Naší snahou tedy není žáky zahltit co největším objemem informací, které by děti memorovaly. Předáváme žákům praktické vědomosti, a hlavně schopnost s nimi pracovat. Naši žáci mají k dispozici počítače s připojením k internetu, které v hodinách často využívají pro práci s informacemi a samostatné vyhledávání. V každé třídě je k dispozici velkoformátová dotyková obrazovka. Založili jsme a postupně doplňujeme školní knihovnu, kterou mají žáci k dispozici. Naším cílem je, aby děti mohly knihy využívat k samostatné práci v hodinách i k relaxaci o přestávkách. Na naší škole chceme děti učit, naučit, ne se nudit.

Od příštího školního roku (2020 – 2021) budeme mít k dispozici 3D tiskárnu,  která najde uplatnění při běžné výuce či při práci na projektech. Zárověň nabídneme odpolední kroužek  3D tisku i pro širokou veřejnost.

Pravidelně se zapojujeme do srovnávacího testování Kalibro, Scio a testování Mensou ČR.

Jedním z pilířů našeho vzdělávání je výuka anglického jazyka, který žákům, mimo běžné výuky, zpřístupňujeme velmi oblíbenými hodinami CLIL ( integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) , kdy do výuky pravidelně dochází rodilá mluvčí, která dětem zprostředkovává znalosti v dané oblasti. Po vyučování mají děti možnost navštěvovat english club, který rovněž vede rodilá mluvčí. 

Naše škola je zapojena do projektu eTwininig, který propojuje evropské školy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Pedagogové různých evropských škol spolu mohou komunikovat a předávat si zkušenosti, materiály a podobně. 

Začleňujeme projektové dny, které výuku ozvláštní a zpříjemní. Děti se tak zábavnou formou seznamují s tématy, která je zajímají a baví. A je zde také prostor reagovat na aktuální dění u nás i ve světě. 
 

Snažíme se také, aby žáci trávili čas spolu ne vedle sebe, proto je během pobytu na půdě školy není povoleno používat mobilní telefony. Čímž jsme dosáhli toho, že děti tráví čas aktivně spolu, ať už v běžném hovoru nebo při sportu. Pro případ, kdy děti potřebují kontaktovat rodiče, mohou se domluvit s vyučujícím na použití svého telefonu ke krátkému hovoru nebo mohou použít školní telefon.

Naším velkým benefitem je malý počet žáků ve třídě, díky čemuž se spolužáci dobře znají a jsou v úzkém kontaktu. A my máme možnost s dětmi pracovat velmi individuálně a dle jejich potřeb. Cíleně rozvíjíme silné stránky a podporujeme ty slabé.

Velmi malý pedagogický sbor stávající z pedagogů různých aprobací a zkušeností vytváří studijní atmosféru a podnětné prostředí. Ve škole panuje rodinné klima, díky němuž se žáci ve škole cítí dobře a rádi se sem vrací. 

O přestávkách mají děti možnost odpočinku s knihou, k tomuto účelu jsme zřídili prostor s křesílky, kde si mohou děti sednout a v klidu se věnovat čtení nebo jiné formě odpočinku. Žáci také mají možnost aktivního vyžití v relaxační místnosti či sportovním sále např,: u stolního tenisu, fotbálku či fotbalu.

V duchu sportovních aktivit dětem zprostředkováváme setkání a besedy se známými sportovci. Formou besed také děti seznamujeme se zajímavými profesemi a povoláními, k čemuž využíváme také ochoty rodičů některých našich žáků. 

V rámci rozvoje pracovních kompetencí jsme začali vydávat školní časopis, kde se děti zdokonalují v komunikačních a vyjadřovacích schopnostech. Zjišťují, jak vést rozhovor, zpracovat zajímavé informace a jak sestavit článek. Naším cílem je, aby děti tvořily noviny převážně samostatně.

Po vyučování žáci navštěvují školní klub, který je veden velmi efektivně a cíleně, zaměřujeme se na osobnostní a sociální rozvoj, děti se zde mohou učit a připravovat na další výuku. Učí se zde time managementu a aktivně tráví volný čas.

Do života školy zapojujeme také rodiče, v letošním školním roce jsme pořádali vánoční večírek pro rodiče a na konci školního roku proběhne žákovská akademie, kde žáci vystoupí s připraveným programem.

Nově také rozjíždíme Človíčkova setkávání, jedná se o nový formát aktivních besed pro rodiče na zajímavá a atraktivní témata. Pro rodiče také pravidelně organizujeme workshopy. 

Pro lepší orientaci v práci žáků zasíláme týdenní reporty, kde shrneme nejdůležitější informace z výuky každého předmětu, informujeme rodiče o testech, domácích úkolech a projektech.

Pro zápis absencí, jejich omlouvání a zapisování známek využíváme velmi přehledný systém Škola online. Díky tomu má rodič přesný přehled jak o známkách, tak o docházce svého dítěte.

Pro budoucí žáky šesté třídy připravuje na počátku školního roku adaptační kurz, kde se děti poznají, najdou si kamarády a seznámí se s novými učiteli. Toto setkání před začátkem výuky usnadní dětem nástup do nového prostředí a do vzdělávacího procesu.