Informace pro zájemce

Veškeré otázky pište na petra.rybackova@sportovniskoly.cz

Od 1.9.2019 jsme otevřeli 2. stupeň základní školy v nových prostorech na Veronském náměstí v Horních Měcholupech. Zájemci o přijetí do základní školy mohou vyplnit online přihlášku zde.

Aktuálně přijímáme zájemce o 6.-9. třídu ve školním roce 2022/2023.

Akce pro zájemce

Škola nanečisto pro zájemce o 1.třídu:
 
 • 13.2.2023 – 8:00 – 9:40 – pro děti z MŠ Človíček
 • 16.2.2023 – 8:00 – 9:40 – pro externí děti – registrace zde.
 • 13.3.2023 – 8:00 – 9:40 – pro externí děti
 • 16.3.2023 – 8:00 – 9:40 – pro děti z MŠ Človíček
 
Den otevřených dveří (DOD):
 • 1. stupeň
  • 8.3.2023 – od 8:00 – 11:30
 • 2.stupeň
  • 7.3.2023 – od 8:00 – 11:30
  • 9.3.2023 – od 8:30 – 10:30
   

Zápis:

 • 1. třída – předzápisové pohovory
  • 30.3. a 3.4.2023 – 12:00 – 18:00
  •  
 
 

 

KONCEPCE ZŠ ČLOVÍČEK II. STUPEŇ

 

Individuální přístup k žákům:

Základem je pro nás individuální přístup, kdy učivo můžeme přizpůsobit potřebám každého jednotlivce, a to z hlediska jeho dovedností. Toto zaručujeme malým počtem žáků (max. 18) v jednotlivých třídách. Rodičům i žákům nabízíme konzultační hodiny i v online verzi.

Intenzivní výuka cizích jazyků:

V každém ročníku vyučujeme čtyři hodiny anglického jazyka týdně. V 6. třídě je součástí učebního plánu anglická konverzace s rodilým mluvčím. Vybrané předměty jsou vyučovány částečně metodou Content and Language Integrated Learning – CLIL. Nově bude již od 6. ročníku zařazena výuka dalšího cizího jazyka – německý jazyk.

Nadstandardní materiální vybavení:

Všichni žáci mají po celou dobu studia k dispozici notebook. V hodinách je možnost využít vybavení pro virtuální realitu a robotické stavebnice. V příštím školním roce bude vybavena učebna pro výuku přírodovědných předmětů.

Demokratické prostředí:

Podporujeme demokratické prostředí. Vedeme žáky ke kritickému myšlení a usilujeme o rozvoj argumentačních schopností. Usilujeme o kladné vztahy se spolužáky založené na naslouchání, diskusi, respektu a empatii. Dbáme na pozitivní přístup k inkluzi a rozmanitosti ve společnosti, učíme děti zodpovědnosti za vlastní činy.

Pestrá nabídka odpoledních aktivit:

Nabízíme široký výběr odpoledních zájmových aktivit vedených zkušenými lektory, případně školní klub, který má na druhém stupni funkci družiny. Součástí nabídky kroužků jsou také kurzy přípravy z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky na střední školy.

Sportovní aktivity:

Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V rámci vzdělávacího programu se snažíme v dětech pěstovat kladný vztah ke sportu a pohybu jako takovému. Žáci mají třikrát týdně hodinu tělesné výchovy a hodinu zdravotní tělesné výchovy. Současnou celoroční výuku plavání nahradí na druhém stupni měsíční sportovní bloky, kde si žáci vyzkoušejí bruslení, lezení, cyklistiku, beach volejbal a podobně. Každoročně v Rakousku pořádáme i lyžařský výcvik a pro žáky připravujeme různé sportovní soutěže.

Zkoušky nanečisto:

Od ledna do března 2023 budou pro zájemce připraveny ve třech termínech přijímací zkoušky nanečisto. Garanty budou zkušení pedagogové (Ing. Alice Brettová, Mgr. Pavla Poláková). Zkoušky proběhnou za stejných podmínek jako zkoušky skutečné, které se skládají z didaktického testu z českého jazyka a z matematiky. Navíc žáci i rodiče můžou získat konzultaci s pedagogem, co dále procvičovat při doučování.

Prospěchová stipendia:

Od nového školního roku mají Vaše děti možnost získat prospěchové stipendium (až 15000 Kč na pololetí). U žáků 6. třídy to bude na základě úspěšnosti ve zkouškách nanečisto, v ostatních ročnících za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích.